بهرام و رنگین کمان "ماه"

منظره‌ای غیرعادی، حتی از فراز یک دهانه‌ی آتشفشانی!
دو هفته پیش که این عکس گرفته‌شد، بهرام (مریخ) در حال رسیدن به پرنورترین موقعیت خود در طول سال بود.
در این عکس، بهرام درخشان‌ترین جرم آسمانی است.
هفته‌ی گذشته سیاره ی سرخ به اوج درخشش خود رسید و در حالت "مقابله" یا پادسانی قرار گرفت، وضعیتی که در آن زمین و مریخ در نزدیک ترین موقعیت مداری نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند.
کمان پایین عکس یک رنگین کمان نادر ماه است. برخلاف رنگین کمان های معمولی که از بازتاب طیف‌های نور "خورشید" توسط قطره‌های باران ایجاد می‌شود، این کمان از بازتاب نور "ماه" توسط قطره‌های تشکیل دهنده‌ی مه به وجود آمده. گرچه بیشتر کمان‌های ماه سفید به نظر می‌رسند ولی در این عکس همه‌ی رنگ‌های رنگین‌کمان را می‌توان دید.
این تصویر از فراز آتشفشان عظیم هالیکالا در هاوایی گرفته‌شده.

منبع: nasa.gov/apod
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه