"ستون آفتاب" در غروب

تابش سرخ فام آفتاب غروب، ابر متراکم بر فراز این کوه های پوشیده از برف را روشن کرده. 
پرتو نور که همچون ستونی، ابرهای آسمان را به کوه ها پیوند داده به نام "ستون خورشید" شناخته می شود، ستونی درخشان که از بازتاب نور خورشید از سطح هموار بلورهای شش ضلعی یخ در هوای سرد جو بالا و برگشتن آن به سمت زمین ایجاد می شود.
دوشنبه ی گذشته، ستاره شناسان این ستون را در حالی که به آرامی در شفق آسمان محو می شد از رصدخانه ی Mt. Jelm و رصدخانه ی فروسرخ ویومینگ تماشا کردند.

منبع: nasa.gov/apod
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه