پرومته از نگاه کاسینی

فضاپیمای روبوتیک کاسینی در عبور ماه ژانویه اش از کنار این قمر کوچک، تصاویری خام از آن گرفت که جزئیاتی از آن را ارائه می داد ولی اینک که گروه "کاسینی" این تصاویر را به روش دیجیتالی بازیافته اند، جزئیات بسیار بیشتری نمایان شده است.
در تصویر بالا، شکل دوک مانند و 100 کیلومتری پرومته با دهانه های متعدد بر روی آن به وضوح دیده می شود. در این تصویر، بخش روشن قمر مستقیما با نور خورشید روشن شده، ولی بخش تاریک را هم می توان اندکی با نور خورشید بازتابیده از زحل دید.
جزئیات تازه ی سطح پرومته و بازتاب پذیری بالای آن به ما برای شناخت بهتر تاریخ پرومته و حلقه های زحل کمک می کند.
امروز، کاسینی یک عبور برنامه ریزی شده از کنار بزرگ ترین قمر زحل، "تیتان" و برای چهارشنبه هم برنامه ی گذر از 600 کیلومتری "دیون" دارد.

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه