پوست روباه، تکشاخ و درخت کریسمس

نقطه اشتراک این سه چیست: یک مخروط، پوست روباه و درخت کریسمس؟
پاسخ: هر سه در صورت فلکی تکشاخ قرار دارند.
منطقه ی تشکیل ستاره NGC 2264 که در این تصویر دیده می شود، ملغمه ایست از گاز و غبار کیهانی به فاصله ی 2700 سال نوری از زمین.
در این منطقه، سحابی نشری سرخ فام برانگیخته از نور پرانرژی ستارگان تازه متولد شده ، با غبار تاریک میان ستاره ای در هم آمیخته اند. غبارهای تاریک هم که به ستارگان داغ و جوان نزدیکند، نور آن ها را بازتابانده و به سحابی های بازتابی آبی تبدیل شده اند.
گستره ی ظاهری این تصویر موزائیکی در آسمان 3/4 درجه یا 1.5 برابر قرص کامل ماه است. وسعت آن نیز 40 سال نوری می باشد.
بخش های مختلف این تصویر موزائیکی عبارتند از سحابی پوست روباه که با ساختار در هم پیچیده اش در بالا و سمت چپ تصویر دیده می شود، ستاره ی متغیر S Mon غوطه ور در مه آبی رنگی درست زیر پوست روباه و سحابی مخروط در انتهای سمت راست.
ستارگان NGC 2264 به نام خوشه ستاره ای "درخت کریسمس" هم شناخته می شوند. اضلاع شکل مثلثی درخت کریسمس بوسیله ی ستاره ها مشخص می شوند، راس آن در سحابی مخروی است و ستاره ی S Mon هم در مرکز قاعده اش قرار دارد.

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه