تیر و ناهید در غرب

آسیاب بادی در سکوت شاهد زوج دوست داشتنی در گرگ و میش آسمان مغربست.
این عکس در تاریخ 5 آوریل از Gallegos del Campo، زامورای اسپانیا گرفته شده. ناهید (چپ) و تیر (راست) نزدیک به آخرین حد از مقارنه ی خود در آسمان شامگاهیند. ولی حتی در روزهای آینده نیز، این دو ستاره ی شامگاهی در غرب آسمان و پس از غروب آفتاب نزدیک به هم خواهند ماند. در واقع ناهید درخشان، راهنما و نشانگر خوبی خواهد بود برای رصدکنندگان تیر.
تیر یا عطارد سیاره ایست که اغلب در تابش خیره کننده ی نور خورشید پنهان شده است.

همین تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
منبع: antwrp.gsfc.nasa.gov
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه