دیون و تیتان، قمرهای زحل از دوربین کاسینی

آسمان با چند ماه را تصور کنید، آسمان زحل این گونه است. این ماه ها وقتی در کنار هم دیده شوند، در یک مرحله هلالی هستند.
فضاپیمای روبوتیک کاسینی که در حال حاضر به دور زحل می گردد ، ماه گذشته، عکسی از دو قمر مشهور زحل را در حالت تحدب گرفت.
تیتان، سمت چپ یکی از بزرگترین ماه های سامانه ی خورشیدی است که پوشیده در ابر می باشد. در سال 2005 کاوشگر هویگنس بر روی تیتان فرود آمد و نخستین تصاویر را از سطح غیرعادی آن به زمین نشان داد.
دیون، در سمت راست، با کمتر از یک چهارم قطر تیتان، جو قابل توجهی ندارد. این عکس کانونی نشده را کاسینی در 10 آوریل و با گذر از کنار این دو قمر گرفت.

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه