بهرام نزدیک آخور

مقابله ی اواخر ژانویه، سیاره ی بهرام را در آسمان شب و در میان ستارگان صورت فلکی خرچنگ (سرطان) بسیار پرنور کرده بود. از بعد از آن، سیاره ی سرخ رو به کم نور شدن گذاشت ولی در طول ماه های آوریل و می نیز همچنان در صورت فلکی خرچنگ باقی ماند.
در نیمه ی آوریل، بهرام در نزدیکی های خوشه ی ستاره ای معروف این صورت فلکی، یعنی خوشه ی کندوی عسل (M۴۴)  دیده می شد.
M۴۴ یک نام قدیم تر هم دارد: Praesepe که به زبان لاتین معای "آخور" یا "گهواره"  می دهد.
این تصویر که با نوردهی ۶۰ ثانیه ای در ۱۴ آوریل گرفته شده، بهرام را به رنگ زرد کمرنگ و به همراه خوشه ی M۴۴ در نزدیکی میانه ی عکس و در نزدیک شاخه ی درخت کاج نشان می دهد.
البته، ستاره های M۴۴ حدود ۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارند در حالی که فاصله ی بهرام از زمین حدود ۶۰۰ "ثانیه"ی نوری است!
این عکس دیجیتالی بوسیله ی دوربینی که بر روی یک تلسکوپ نصب شده و در اردوگاهی در ویرجینیای آمریکا گرفته شده. روشنایی محو روی شاخه های درخت به خاطر نور اتومبیل های عبوری در طی زمان نوردهی ایجاد شده.
منبع: apod.nasa.gov
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه