کهکشان ستاره فشان و غیرعادی NGC 1313

چرا این کهکشان تا این اندازه بهم ریخته است؟
معمولا این کهکشان های درهم و برهم از برخورد دو کهکشان همسایه به وجود می آیند. ولی کهکشان مارپیچی NGC 1313 ظاهراً همسایه ای نداشته است. ستاره های آبی و پرجرم در این کهکشان به وفور دیده می شود و تشکیل ستاره های جدید آنقدر در آن شایع است که به آن عنوان «کهکشان ستاره فشان» (starburst galaxy) داده اند.
از جمله ویژگی های NGC 1313 ، یکی هم این است که بازوهای مارپیچی آن کج و نامتقارنند و محور چرخشی آن نیز در مرکز نوار هسته ی کهکشان قرار ندارد.
کهکشان NGC 1313 در این تصویر، 50000 سال نوری گستردگی دارد و به فاصله ی 15 میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی تور دیده می شود.
مدل سازی عددی از چنین کهکشان هایی می تواند به روشن شدن طبیعت غیرعادی آنها بیانجامد.

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه