NGC 4651: کهکشان چتر

کهکشان مارپیچی NGC 4651 در فاصله‌ی 35 میلیون سال نوری و با قطری در حدود 50000 سال نوری، در صورت فلکی مرتب "گیسو" قرار دارد. در کنار این کهکشان، ساختار کم نوری شبیه به چتر دیده می شود که تا 50 هزار سال نوری دورتر از قرص کهکشانی کشیده شده و در این عکس، در سمت راست آن دیده می شود.
این چتر غول آسای کیهانی از جریان های کشندی ستاره ها تشکیل شده. خود این جریان ها، دنباله های طولانی ستارگانی هستند که نیروی گرانش NGC 4651، آن ها را از کهکشانی کوچک و از هم گسیخته جدا کرده.
اگر نشانگر ماوس را روی تصویر قرار دهید، تصویر شبیه سازی شده از این کهکشان اقماری را خواهید دید که چگونگی تکه تکه شدن و جذب شدنش در NGC 4651 را نشان می دهد.
اخیرا همکاری قابل توجه ستاره شناسان آماتور و حرفه ای برای به تصویر کشیدن ساختارهای کم نور در اطراف کهکشان های پرنور نشان داد که حتی در کهکشان های نزدیک به ما نیز چنین جریان های کششی ستاره ای وجود دارد. این نتیجه با بررسی مدل های تشکیل کهکشان ها، از جمله کهکشان راه شیری خودمان به دست آمده.

درصورتی که با بردن ماوس روی تصویر، تصویر دوم ظاهر نشد، اینجا رو بکلیکید.

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه