نور منطقه البروجی در مقابل نور کهکشان راه شیری

نور شبح مانندِ منطقه البروجی یا برجگاهی (سپیده دم دروغین، فجر کاذب، بین الطلوعین)، در وسط این تصویر پانوراما به روشنی دیده می شود.
این روشنایی هنگامی ایجاد می شود که نور خورشید توسط ذرات غبار در صفحه ی دایره البروجی پراکنده شود.
در هفته های نزدیک به اعتدال بهاری (که امروز ساعت 17 و 32 به وقت جهانی بود) نور برجگاهی پس از غروب آفتاب در نیمکره شمالی و پیش از طلوع آفتاب در نیمکره جنوبی بسیار روشن تر دیده می شد. در این هنگام صفحه دایره البروجی زاویه ی کمی با افق می سازد.
در این عکس مثلث باریک نور برجگاهی در افق غربی پخش شده و در نوک آن خوشه ی دوست داشتنی پروین دیده می شود. بالای خوشه پروین، ستارگان و سحابی های صفحه ی کهکشان راه شیری یک کمان ساخته اند.
عکس در 10 مارس در پارک ملی Teide در جزیره تنریف گرفته شده و از 4 تصویر جداگانه که در کنار هم نمایی 180 درجه را در بر دارند ترکیب شده.

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه