هاله چشم گربه

سحابی چشم گربه (NGC ۶۵۴۳) یکی از شناخته‌شده‌ترین سحابی‌های سیاره ای یا سیاره نما در آسمان است.
تقارن های گیرا و فراموش نشدنی آن را می توان آشکارا در این تصویر شگفت انگیز مشاهده کرد. این تصویر برای آشکارسازی هاله‌ی غول پیکر ولی به شدت کم نور گازی سحابی، در رنگ های نمایشی (کاذب) پردازش شده. هاله‌ای که با قطری بیش از ۳ سال نوری، هسته‌ی روشن تر و آشناترِ سحابی را در بر گرفته.
این تصویر همنهاده از داده های به دست آمده از تلسکوپ نوردیک اروپا در جزایر قناری پدید آمده، تابش گسترده ی پرتوها از سحابی را آشکار ساخته‌است.
دیرزمانی بود که سحابی های سیاره‌ای، گام پایانی زندگی ستارگان خورشیدسان دانسته می‌شدند. ولی به تازگی سحابی های سیاره ای با چنین هاله هایی دیده شده‌اند که به نظر می رسد از گسترش موادی پدید آمده اند که در گام های پیشینِ از فعالیت و فرگشت ستاره پس زده شده بوده اند.
در حالی که دانشمندان درازای زمانیِ گام سحابی سیاره ای را حدود ۱۰ هزار سال می دانند، ولی سن بخش های رشته مانندِ بیرونی این هاله را میان ۵۰ هزار تا ۹۰ هزار سال برآورد شده است. 

همین تصویر در اندازه‌ی بزرگ تر
منبع: apod.nasa.gov
ترجمه: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه