میدان گسترده‌ی "رو-مارافسای"

ابرهای اطراف منظومه‌ی ستاره‌ای "رو- مارافسای" یکی از نزدیک‌ترین مناطق تشکیل ستاره‌ای به ما را تشکیل داده اند. "رو مارافسای" خود یک منظومه‌ی دوتایی ستاره‌ای است که می‌توان آن را در بخش رنگ روشن سمت راست این تصویر دید.
این منظومه، در فاصله‌ی 400 سال نوری از ما قرار دارد و به خاطر محیط رنگارنگ اطرافش متمایز است، محیطی که از یک سحابی نشری و رگه‌های فراوان غبار به رنگ‌های قهوه‌ای روشن و تیره تشکیل شده.
بالا و سمت راستِ سیستمِ ابرِ مولکولیِ "رو مارافسای"، ستاره‌ی زردرنگ قلب العقرب قرار دارد. یک خوشه‌ی ستاره‌ای کروی (M4) دوردست هم همزمان بین قلب‌العقرب و سحابی نشری سرخ‌رنگ دیده می‌شود.
نزدیک پایین تصویر، سحابی آبی‌رنگ کله اسبی (IC 4592) به چشم می‌خورد. درخشش آبی رنگی که چشم کله‌اسب را در بر گرفته -و همچنین دیگر ستارگان دور و بر تصویر را- یک سحابی بازتابیِ تشکیل شده از غبار رقیق است.
سمت چپ تصویر، سحابی بازتابی Sharpless 1 با شکل زاویه‌دار هندسی‌اش به چشم می‌خورد. در آن، ستاره‌ی روشن نزدیک حلقه‌ی غبار، سحابی را روشن می‌کند.
اغلب اجرام درون این تصویر را می‌توان با یک تلسکوپ کوچک و در صورت‌های فلکی مارافسای، کژدم و قوس مشاهده کرد ولی تماشای جزئیات پیچیده‌ی گردبادهای غبارِ درونِ این تصویر نیاز به دوربینی با نوردهی بالا دارد.

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه