ایستگاه بزرگ فضایی بر فراز زمین

ایستگاه فضایی بین المللی بزرگترین ساخته دست بشر در فضاست. فضایی که این ایستگاه اشغال می کند چیزی در اندازه ی یک زمین فوتبال است، گرچه محل سکونت فضانوردان تنها بخش کوچکی از آن است.
این ایستگاه به حدی بزرگ است که امکان پرتاب آن به صورت یک جا نبوده بلکه تکه تکه ساخته شده. تکه های آن در اندازه های بزرگ در هر بار پرتاب شاتل به فضا فرستاده می شد. ایستگاه برای عملیات، نیاز به چوب بست هایی به طول بیش از 15 متر و سنگینی بیش از 10000 کیلوگرم برای محکم شدن و برای برق کشی و جریان مایعات خنک کننده داشت.
در این تصویر بخشی از ایستگاه دیده می شود. عکاس، یکی از سرنشینان شاتل دیسکاوری است و عکس هم از پشت پنجره ی شاتل گرفته شده. در پیش زمینه ی تصویر، مدول پژوهشی "کیبو"ی ژاپن دیده می شود. چوب بست های بزرگ در سمت چپ دیده می شوند. هلال زمین هم سمت راست بر زمینه ی سیاه فضا به چشم می خورد.

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه