Mz3: سحابی مورچه

چرا سحابی Mz3 مورچه کروی نیست؟
سحابی سیاره ای (سیاره نما)ی Mz3 روشنایی اش را از ستاره ای شبیه به خورشید می گیرد که البته "کروی" است. پس چرا گازی که از آن منتشر می شود، بجای ایجاد شکل کروی، شکلی شبیه به یک "مورچه" را به وجود آورده؟
برای یافتن پاسخ، چند سرنخ داریم: سرعت بیش از 1000 کیلومتر بر ثانیه ی گازهای منتشره، طول در حد سال نوری ساختار و میدان مغناطیسی ستاره ای که در بالای مرکز سحابی دیده می شود. احتمال این نیز هست که ستاره ی دومی در ورای سحابی و نزدیک به ستاره ی اصلی در حال چرخش باشد.
فرضیه ی دیگر می گوید که چرخش ستاره ی مرکزی و میدان مغناطیسی آن، گاز را منتقل می کند.
ازآنجایی که ستاره ی مرکزی بسیار شبیه به خورشید ما به نظر می رسد، ستاره شناسان امیدوارند که شناخت بیشتر از این مورچه ی غول آسای فضایی بتواند اطلاعات مفیدی در مورد آینده ی خورشید و زمین به ما بدهد.

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه