NGC 602 و کهکشان های پشت سرش

نزدیک لبه های ابر ماژلانی کوچک (یک کهکشان ماهواره ای به فاصله ی حدود ۲۰۰ هزار سال نوری از ما)، خوشه ی ستاره ای جوان و ۵ میلیون ساله ی NGC ۶۰۲ جای دارد. در تصویر خیره کننده ی زیر که هابل از این منطقه گرفته، می توانید این خوشه را ببینید که هنوز توسط ابر مادریش (ابر گاز و غباری که از دل آن به وجود آمده) در بر گرفته شده.
پشته های و رگه های خیال برانگیز و توده های به پس رانده شده ی گاز و غبار نشان می دهند که پرتوهای پرانرژی و امواج ضربه ای از سوی ستارگان پرجرم NGC ۶۰۲، ماده ی غباری را پس زده و فشرده و در نتیجه همچنان که این توده ها در اثر پرتوهای ستارگان از مرکز خوشه دور می شوند، یک فرآیند ستاره زایی دیگر هم در دلشان به راه افتاده.
گستردگی این تصویر باکیفیت هابل در فاصله ی برآورد شده ی ابر ماژلانی کوچک حدود ۲۰۰ سال نوریست، ولی در در پس زمینه ی همین گستره هم چندین کهکشان فریبنده را می توان دید. این کهکشان های پس زمینه در فراسوی NGC ۶۰۲ جای گرفته و صدها میلیون سال نوری یا بیشتر از آن فاصله دارند.

واژه نامه:
NGC 602 - Small Magellanic Cloud - satellite galaxy - star cluster - natal gas - Hubble - shock wave - star formation

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه