خورشید جوشان نارنجی

حتی یک خورشید آرام هم می تواند جایی شلوغ باشد.
خورشید ما طی چند سال گذشته، با داشتن کم ترین میزان فعالیت، بطور غیرمعمولی دوران آرامی را گذرانده.
عکس تک رنگ پایین که هفته ی گذشته گرفته شد، در طیفی از نور به نام هیدروژن آلفاست و پس از گرفته شدن، رنگی کاذب به آن داده‌اند. عکس، شامل جزئیات فراوانی از سطح جوشان ستاره ی مادریمان است.
روشناییی که در این عکسِ "واژگونه رنگ" دیده شده و به تدریج به سمت لبه های خورشید بیشتر می شود، به نام "تیرگی کناره ای"(یا لبه ای) خوانده شده و در اثر این به وجود می آید که میزان نسبی جذب گازهای سرد خورشیدی به تدریج به سمت لبه ها بیشتر می شود.
درست روی لبه ها، چندین زبانه ی خورشیدی به چشم می خورد. بالا و سمت راستِ مرکز خورشید هم، دو زبانه به صورت رگه های روشن دیده می شوند.
دو ناحیه ی ویژه ی فعال خورشید نیز به شکل plage های تیره رنگ نشان داده شده اند.
خورشید پس از دوران آرام اخیر، بر فعالیتش افزوده شده و به سمت بیشینه خواهد رفت و شاید تا چند سال در فعالیت شدید بماند.


0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه