همه‌ رنگ‌های خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
هنوز کسی نمی‌داند چرا بعضی رنگ‌ها در نور خورشید وجود ندارد.
در این تصویر، همه‌ی رنگ‌های دیدنی (مریی) خورشید که در اثر گذر نور آن از ابزاری منشور-مانند به دست آمده دیده می‌شود. این طیف در رصدخانه ی خورشیدی مک مث-پیرس  (McMath-Pierce) به دست آمده و پیش از هر چیز نشان می‌دهد که گرچه خورشید سپیدروی ما به ظاهر نوری را می تاباند که تقریبا آمیخته از همه‌ی رنگ‌هاست، ولی واقعیت اینست که نور زرد-سبز آن درخشان‌تر از هر نور دیگریست.
بخش‌های تاریک این طیف، ناشی از گازهای رو و بالای سطح خورشید است که نور تابیده شده از زیرشان را می درآشامند (جذب می‌کنند). از آن‌جایی که گازهای گوناگون، رنگ‌های گوناگون نور را می درآشامند، می‌توان از این راه گازهای سازنده ی خورشید را شناسایی کرد.
برای نمونه هلیوم، نخستین بار در سال ۱۸۷۰ در یک طیف نور خورشید شناسایی شد و تنها پس از آن بود که بر روی زمین نیز یافته شد. امروزه بیشتر خطوط جذبی طیف نور خورشید، هرچند هنوز هم نه همه‌ی آن، شناسایی شده‌اند.

در همین زمینه: * رنگین کمانی که در خورشید پنهان شده * دانشمندان خورشید را رنگارنگ می بینند * یک دور چرخ خورشید را در هفت رنگ ببینید * چرا ناسا خورشید را در طیف فرابنفش رصد می کند؟ 
و: * طیفی از خورشید که در حالت عادی دیده نمی شود 

واژه نامه:
Sun - prism - spectrum - McMath-Pierce - Solar Observatory - Helium - Earth - absorption line

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه