WISE : سحابی قلب و روح در فروسرخ

آیا قلب و روح کهکشان ما در صورت فلکی ذات الکرسی قرار دارد؟
شاید نه، ولی دو سحابی به نام های "قلب" و "روح" را در این منطقه می توان یافت. سحابی قلب که با نام علمی IC 1805 شناخته می شود، در سمت راست و بالای تصویر قرار دارد و در نور مرئی، شکلش یادآور نماد سنتی "قلب" می باشد.
البته این تصویر در محدوده ی فروسرخ و توسط تلسکوپ WISE که به تازگی به فضا پرتاب شده گرفته شده است.
نور فروسرخ می تواند به خوبی به درون حباب های گسترده و پیچیده ای که توسط ستارگان تازه متولد شده در درون این دو منطقه‌ی عظیم تشکیل ستاره ایجاد شده نفوذ کند.
تحقیق و بررسی ستاره ها و غبارهایی شبیه به آنچه در دو سحابی قلب و روح یافت شده، متمرکز بر چگونگی تشکیل ستارگان پرجرم و اثر آنان بر محیط اطرافشان است.
این دو سحابی حدود 6000 سال نوری از ما فاصله داشته و با هم گستره ای به ابعاد 300 سال نوری را اشغال کرده اند.

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه