بر فراز شفق جنوبی استرالیا

در 29 می، فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی از فراز جنوب اقیانوس هند و در نقطه ی دیدی مناسب در ارتفاع 350 کیلومتری سطح زمین، شاهد تلالو و درخشش این نوار سبز و عظیم بودند.
این نوارهای درخشان که مرتب در حال جابجایی بوده و به نام شفق قطبی جنوبی یا نور جنوبی شناخته می شوند، در عرض های جغرافیایی خیلی بالاتر نیز دیده شده و در آنجا به نام شفق قطبی شمالی یا نور شمالی معروفند.
چه شمال چه جنوب، دلیل ایجاد این نورها یکسانست. ذرات باردار پرانرژی از مغناطکره، گرفتار جو زمین در قطب ها می شوند. این ذرات پرانرژی در ارتفاع بالاتر از 100 کیلومتر، اتم های اکسیژن را برانگیخته و درخششی سبز را ایجاد می کنند.
شفق 29 می ظاهرا ناشی از برهم کنش مغناطکره با ذرات ناشی از فوران تاج خورشیدی در 24 می بوده است.


0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه