آبرنگ کهکشانی

این عکس، ابری با سایه روشن های تماشایی آبی در دل منطقه‌ای نزدیک به ما در کهکشان را نشان می‌دهد که ستارگان جوان و تازه تشکیل یافته را در بر گرفته.
ستاره‌ی R تاج جنوبی در دل یک منطقه‌ی ستاره‌زایی نزدیک به ما قرار داشته و توسط یک سحابی بازتابی ظریف و آبی‌رنگ در دل ابری عظیم از غبار احاطه شده‌است. این یکی از چندین ستاره‌ی درون این منطقه است که به رده‌ی ستارگان بسیار جوان با روشنایی‌های متفاوت تعلق داشته و هنوز ابر گاز و غباری که از آن تشکیل شده‌اند، آن‌ها را احاطه کرده‌است.
سحابی مبهوت کننده با ابرهای غباری که به دور ستارگان جوان می‌چرخند، در نور آبی می‌درخشد.
رنگ آبی روشن بیشتر مربوط به بازتاب نور ستارگان از ذرات ریز غبار است.
این عکس خیره کننده توسط تصویرگر میدان باز (WFI) نصب شده بر تلسکوپ 2.2 متری MPG/ESO در رصدخانه‌ی لاسیلای شیلی گرفته شده و ترکیبی است از 12 تصویر جداگانه که با فیلترهای سرخ، سبز و آبی گرفته شده‌اند.
بخشی از آسمان که در تصویر دیده می‌شود، تقریبا پهنایی به اندازه‌ی قرص ماه کامل را در برمی‌گیرد و در فاصله‌ی 420 سال نوری از ما و در صورت فلکی کوچک اکلیل جنوبی (تاج جنوبی) قرار دارد.
تابش شدید ستارگان جوان در کنش با گازی که آن‌ها را در بر گرفته، یا بازمی‌تابد یا در طول موجی متفاوت بازنشر می‌شود.
ستارگان جوان مجموعه‌ی R تاج جنوبی از نظر جرم شبیه خورشیدند و تابش فرابنفش کافی برای یونیدن هیدروژن اطرافشان ندارند. این بدان معنی است که این ابرها فاقد تابش سرخ رنگ ویژه‌ی بسیاری از مناطق ستاره‌زا هستند.
یک تکه‌ی برجسته‌ی تاریک از مرکز تا پایین سمت چپ تصویر دیده می‌شود. در این بخش، نور مرئی تابیده از ستارگانی که درون ابر تشکیل شده‌اند، به طور کامل توسط غبار جذب می‌شود. رصدگران تنها در طول موج‌های بلندتر و با استفاده از دوربین‌های حساس به تابش فروسرخ موفق به شناسایی این اجرام می‌شوند.
R تاج جنوبی با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود. ولی صورت فلکی کوچک و تاجی شکلی که آن را در بر گرفته را به راحتی می‌شود در مناطق تاریک و به دلیل مجاورتش با صورت فلکی بزرگ‌تر کمان (قوس) و ابرهای پر از ستاره‌ی نزدیک مرکز کهکشان راه شیری، مشاهده کرد.

منبع: dailymail

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه