دمبل کوچک

شارل مسیه در قرن هجدهم، توصیف  76مین جرم در فهرست سحابی ها و خوشه های ستاره ایش را با این جمله می آغازد: "سحابی در پای راست آندرومدا ..."
در واقع M76 یکی از کم نورترین اجرام در فهرست مسیه بوده و عموما با نام "سحابی دمبل کوچک" شناخته می شود.
M76 نیز مانند همنام پرنورترش M27 (سحابی دمبل)، یک سحابی سیاره ای است، ستاره ای خورشیدسان و در حال مرگ که با لایه ای از ابر گازی پوشیده شده. تصور می شود شکل خود سحابی شبیه یک دونات (نان شیرینی حلقه ای) است ولی چون تقریبا از لبه دیده می شود، مرکز پرنورش ظاهری جعبه مانند پیدا کرده است.
گازی که به سرعت از حفره ی این دونات به بیرون منتشر می شود، به ایجاد حلقه های کم نورتر ماده، دور از سحابی منجر می شود. این مواد کم نور در این تصویر ترکیبی، مشخص تر شده اند: تابش اتم های هیدروژن از آن ها به رنگ نارنجی و تابش اتم های اکسیژن به رنگ تکمیل کننده ی آبی نشان داده شده است.
ستاره ی در حال مرگ سحابی در یک تصویر شفاف رنگ کاذب، به شکل ستاره ای به رنگ آبی نزدیک مرکز جعبه ای شکل سحابی دیده می شود.
M76 قطری بیش از 1 سال نوری داشته و  فاصله ی تخمینی اش از ما، در حدود 3 تا 5 هزار سال نوریست.

واژه نامه:
Charles Messier - Andromeda - Nebula - Dumbbell - M27 - M76

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه