کهکشان راه شیری بر فراز برایس کانیون

این ساختارهای صخره ای شگفت انگیز چیست؟
این ها برج ها و دیواره های صخره های رسوبی هستند که مخصوصا در برایس کانیون یوتای آمریکا فراوان یافت می شوند. ستون های سنگی که بلندیشان از 50 متر نیز ممکن است بیشتر باشد، به نام "هودو" خوانده می شوند. در انتهای سمت چپ، "چکش ثور" دیده می شود که شاید مشهورترین هودو باشد. ستون های سنگی بلند در اثر باران دچار فرسایش شده اند ولی وجود یک لایه ی درپوش مانندِ سنگیِ فشرده روی سر این ستون ها باعث محافظت آن قسمت از فرسایش شده و نتیجه، مانند حکاکی و تراش خوردن ستون ها شده است.
در تصویر پانورامای امروز که اوایل این ماه گرفته شده و اینجا در جهت افقی فشرده شده، صخره های پیش زمینه، با نور یک چراغ گردان، لحظه ای روشن شده اند. در پس زمینه چند ابر باران زا چند کیلومتر آنسوتر بر فراز زمین دیده می شود. فراتر از آن ها نیز هزاران تک ستاره که به طور میانگین صدها سال نوری از ما فاصله داشته و همسایه ی ما در کهکشان راه شیریند، به خوبی دیده می شوند.
در دوردست ها، میلیاردها ستاره در فاصله ی هزاران سال نوری از ما که با هم تشکیل کمانی کم نور داده اند را می بینیم که دسته ی مرکزی و مرئی صفحه ی تخت کهکشان ماست.
با گذشت سال های زیاد، باد و باران باعث فرسایش و از بین رفتن کامل ستون های هودو شده بخش بالایی آن ها نیز سقوط خواهد کرد.

واژه نامه:
Milky Way Galaxy - Bryce Canyon - hoodoo - erosion

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه