زیبای آشفته!

زیبایی وصف ناپذیر و بی نظمی و آشفتگی غیرقابل تصور را می توان یک جا در سحابی سه تکه(مثلثی) یافت!
این سحابی خوش منظره که با نام M20 نیز شناخته می شود را می توان با یک دوربین دوچشمی قوی در صورت فلکی کمان (قوس) مشاهده کرد.
مراحل پرانرژی تشکیل ستاره، نه تنها به ایجاد رنگهای این سحابی منجر شده، بلکه باعث آشفتگی و بی نظمی آن نیز شده است. گاز ملتهب و برافروخته ی سرخ رنگ نتیجه ی تابش پرانرژی نور ستاره ها بر گاز هیدروژن میان ستاره ایست. رشته های غبار تاریک بند بند در M20، در جو ستارگان غول سرد و در بازمانده های انفجارهای ابرنواختری تشکیل شده اند. این که کدام ستارگان جوان و روشن باعث بازتاب رنگ "آبی" سحابی شده اند، در حال بررسی است.
نوری که امروز از M20 به ما می رسد، ممکن است 3,000 سال پیش آغاز به حرکت کرده باشد، گرچه فاصله ی دقیق هنوز نامعلوم است. نور همچنین برای پیمودن طول M20 حدود 50 سال زمان لازم دارد.

واژه نامه:
Trifid Nebula - Sagittarius - star formation - supernova - M20

2 دیدگاه شما:

ناشناس

مسلما اجرام پرنوری که در تصویر دیده میشوند ستارگانی از کهکشان خودمان (راه شیری) هستند که مابین ما و این سحابی قرار گرفته اند و لاجرم در تصویر هم ظاهر میشوند و قسمتی از این سحابی نیستند .. با تشکر از دوستم هیچ..پائیزسابق

یک ستاره در هفت آسمان...

سلام پاییز جان
درست میگی
اینا همسایه هامون تو کهکشون خودمونن
دستت درد نکنه بابت توضیحاتت (اسمایلی گل)

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه