خدایان آماده ی نبرد می شوند

دو کهکشان در صورت فلکی کلاغ در حال آماده شدن برای نبردند و این هم تازه ترین تصویرشان است.
ولی معمولا در برخورد دو کهکشان به یکدیگر، ستارگان درونشان برخوردی با هم ندارند. این بدان علت است که بیشتر کهکشان ها را فضای خالی تشکیل داده و ستارگان با وجود درخشششان، حجم کمی از آن فضا را اشغال کرده اند.
در طی مراحل آرام و چند میلیون ساله ی برخورد، یک کهکشان می تواند در اثر گرانش، دیگری را در پاره پاره کند، و گاز و غبار مشترک بین آن دو نیز با هم برخورد کند.
در برخورد شدید این دو خدای آسمانی، ستون های تاریک غبار نشان دهنده ی ابرهای سنگین و پرجرم مولکولیند که در طی برخورد دو کهکشان، فشرده می شوند و به تولد سریع میلیون ها ستاره می انجامند، ستارگانی که برخی از آن ها در اثر گرانش یکدیگر، در یک خوشه ی پرجرم ستاره ای گرد می آیند.

همین تصویر در اندازه ی بزرگ تر
منبع: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100717.html
ترجمه: یک ستاره در هفت آسمان

2 دیدگاه شما:

پریسا صفرپور

وای خدا یعنی این شبه نطفه میلیونها ستاره و دو تا کهکشان هستند؟ لطفا درباره رنگها برای من توضیح می دی؟تلسکوپها اینها رو می گیرند یا دانشمندها با تصور و دانش ایجادش می کنند؟

یک ستاره در هفت آسمان...

پریسا خانم رنگ های این تصویر طبیعی هستن. یعنی اگه با یه تلسکوپ معمولی (ولی قوی) بهش نگاه کنید، همین رنگ های باشکوه رو می بینید.
همون طور که تو مطلب گفته، اون رگه های سیاهی که تو عکس می بینید، گازها و غبارهای فشرده ای هستند که از دلشون، ستاره های نوزاد متولد خواهند شد.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه