تاج خورشید

در طی یک خورشیدگرفتگی کامل، جو گسترده ی خارجی خورشید، یا همان "تاج"، منظره ای الهام بخش را به نمایش می گذارد.
سایه ها و سوسوی نورهای ظریف که چشم ها را مجذوب خود می کند، درخششی از درجه های 10,000 تا 1 داشته و همین باعث می شود ثبت آن ها در یک فریم عکس، بسیار دشوار باشد. ولی این تصویر که ترکیب 7 عکس دیجیتال متوالی در طی یک زمان نوردهی است، تاج خورشید و شکوه آن را تا حد زیادی نشان داده است.
این عکس تلسکوپی در زمان خورشیدگرفتگی کامل 11 ژوئیه و از جزیره ی ایستر گرفته شده و در آن همچنین می توان زبانه های خورشیدی را که از لبه های خورشیدِ تاریک شده بیرون زده اند دید.
قابل توجه این که، سطح طرف نزدیک ماهِ نو به ما نیز در نور کم سویی، که حاصل بازتاب نور خورشید توسط قرص کامل زمین است، قابل تشخیص است.

واژه نامه:
Sun - corona - eclipse - prominence

2 دیدگاه شما:

پریسا صفرپور

خوب راستش من زیلد حیرت زده نشدم از دیدن این با اونهمه عظمت که تو عکسهای دیگه نشون دادید.این رو می گذارم به حساب نوع دید بشر و فقط در بخشی از زمین برای همین ذوقی بهم نمی ده

یک ستاره در هفت آسمان

متوجه منظورتون میشم پریسا خانم
ولی میدونید چیه؟ چنین عکسی رو در موقع خورشیدگرفتگی به این راحتی نمیشه گرفت. برای همین هم ناسا انتخابش کرده.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه