شب شهاب باران

شب 12 اوت، از لحظه ی غروب ماه تا طلوع آفتاب فردا، زمانی خوب برای تماشای شهاب ها بود. در طی بارش سالانه ی شهابی پرساووشی، همچنان که غبارِ دم ستاره ی دنباله دار بر سر سیاره ی زمین می ریخت، مشتاقان آسمان نیز تماشاگرِ خط خط شهاب ها در دل آسمان تاریک بودند.
ستاره شناس "مارکو ورستراتن" که از پیش به انتظار زمان اوج بارش نشسته بود، رشته تصاویری از شهاب ها را در طی 6 ساعت و با به کاربردن لنز زاویه باز از مکانی نه چندان تاریک در هلند ثبت کرد. با ترکیب همه ی نماها، این نمای دیدنی آسمان شب با چندین شهاب رنگارنگ به دست آمد. در پس زمینه ی پرستاره، کهکشان راه شیری و حتی کهکشان کم نور آندرومدا در مرکز تصویر (نیمه ی راست) را می توان دید.
با آن که ذرات دم دنباله دار به موازات یکدیگر حرکت می کنند ولی به وضوح به نظر می رسد شهاب ها از یک نقطه ی آسمان در صورت فلکی نامدار پرساووش می بارند. زاویه ی شهاب ها نسبت به یکدیگر، ناشی از "پرسپکتیو" است که باعث می شود رد موازی شهاب ها را زاویه دار و در حال دور شدن از یکدیگر ببینیم.
ستارگان درخشان صورت فلکی پرساووش تا میان شاخه های درختان پیش زمینه نیز دیده می شوند.

واژه نامه:
Perseid - Meteor Shower - Marco Verstraaten - Andromeda - Perseus

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه