بهرام روزگاری غریب نواز بوده!

آیا روزگاری موجود زنده بر سطح بهرام (مریخ) وجود داشته؟
امروزه، هیچ گونه ی حیاتی زمینی، چه حیوانی چه گیاهی، نمی تواند مدت زیادی بر روی بهرام دوام بیاورد چرا که دستکم یک عنصر کلیدی، یعنی آب مایع، بر سطح خشن و عبوس آن یافت نمی شود. هر چند بنا به شواهدی که از بهرام نوردها به دست آمده، احتمالن در گذشته ی دور، آب بر سطح بهرام جاری بوده، ولی این آب نیز اسیدی تر از آن بوده که به ایجاد و شکوفایی زندگی بینجامد.
در سال 2005، بهرام نورد روباتیک روح (اسپیریت) با تخته سنگ هایی که از سطح بهرام بیرون زده بودند روبرو شد. پژوهش های مفصلی که به تازگی بر روی این سنگ ها انجام شده، اشاره ای کلیدی به این نکته دارد که همه ی بهرام همیشه هم چندان اسیدی نبوده است.
برآمدگی های مورد تحقیق که با عنوان "برآمدگی کومانچی" (برگرفته از نام یکی از قبایل سرخ پوست آمریکا در غرب تگزاس و اوکلاهما - م) لقب گرفته و نزدیک بالای تصویر امروز دیده می شود، غلظت بالا و غیرمعمولی از موادی چون کربنات آهن منیزیوم را نشان می دهد. در این تصویر، برای مشخص شدن گوناگونی ترکیبات، رنگ ها غلیظ تر شده اند. از آنجایی که این کربنات ها در اسید حل می شوند، دوام و ماندگاری برآمدگی ها نشان می دهد که احتمالا زمانی، جریان آبی کمتر اسیدی و مناسب تر برای زندگی در سطح بهرام جاری بوده است.
مطمئنا تحقیقات و بررسی های مفصل تر برای یافتن دیگر نشانه ها ادامه خواهد یافت.

واژه نامه:
Comanche - Mars - liquid water - magnesium iron carbonate - Spirit rover

2 دیدگاه شما:

پریسا

خییییلی جالب و هیجان انگیزه فکر کن؟؟ یه دفعه بقایای موجود زنده هم پیدا بشه؟؟

یک ستاره در هفت آسمان

حق با شماست پریسا خانم. مطمئنا هیجان انگیز و حتی تکان دهنده خواهد بود

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه