مشتری را "در حال چرخش" تماشا کنید

تصور کنید در نزدیکی سیاره ی مشتری هستید و مشغول تماشای گردش آن!
این فیلمی است که فضاپیمای "افق های نو" در سال 2007 از بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی خورشیدی گرفته. ابرهای سطح سیاره بصورت رگه ها و نوارهای تاریک و روشن دیده می شوند و توفان بزرگ سطحش هم بصورت لکه ی بیضی شکل. در فیلم های دیگری که هم توسط این فضاپیما و هم توسط فضاپیماهای دیگر گرفته شده، ابرهای سطح مشتری در حال چرخش نسبت به همدیگر دیده می شوند. مشتری قطری در حدود 11 برابر قطر زمین دارد و هر 10 ساعت یک بار به دور خود می گردد.
فضاپیمای افق های نو که 4 سال پیش پرتاب شد در حال حرکت به سوی سیارات بیرونی منظومه ی خورشیدی است و در حال حاضر نیمی از مسیر بین زمین و پلوتون را پیموده است. این فضاپیما در سال 2015 به پلوتون خواهد رسید.

واژه نامه:
Jupiter - New Horizons - Solar System

منبع: nasa.gov/apod
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه