شفق 11 سپتامبر

پرده هایی از نور لرزان سبز، سرتاسر این نمای مجلل آسمانِ شب را پوشانده اند. در پیش زمینه ی تصویر، دریاچه ی آرام پرلود، حدود 30 کیلومتری شرق "یلونایف"، شمال غرب کانادا آرمیده است. این نورهای افسونگر شمالی که شفق های قطبی نیز خوانده می شوند، به منظره ای آشنا در عرض های جغرافیایی بالا تبدیل شده اند.
همچنان که اعتدال فصلی 23 سپتامبر (اول مهر) فرا می رسد، شب ها درازتر شده و فصل مساعد برای (تماشای) شفق ها آغاز می شود. تصویر امروز از شفقی است که در تاریخ 11 سپتامبر ثبت شد، پانورامایی با گستردگیِ حدود 180 درجه. سمت چپ، ستارگان روشن صورت فلکی آشنای نیم کره ی شمالی، دب اکبر یا خرس بزرگ، از ورای پرده ی نور شفق نمایانند. خوشه ی ستاره ایِ فشرده ترِ "پروین" نیز در انتهای سمت راست می درخشد.

واژه نامه:
Northern Lights - Prelude Lake - skyscape - Prelude Lake - northern latitudes - aurora borealis - equinox - asterism - Big Dipper - Pleiades - star cluster

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه