هیولایی در گرداب

در مرکز گردابی چرخان از گاز داغ، شاید هیولایی باشد که هیچگاه مستقیما دیده نمی شود: یک سیاهچاله.
با بررسی پرتوهای درخشانی که مرتب از این گاز چرخان ساطع می شود، نه تنها به وجود یک سیاهچاله پی می بریم، بلکه ویژگی های آن را نیز در می یابیم. برای مثال می دانیم گازی که سیاهچاله ی GRO J1655-40 را احاطه کرده، به گونه ای غیرعادی و با سرعت 450 بار در ثانیه، تپ (پالس) نوری گسیل می کند. از آنجا که جرم شیء مرکزی (که سیاهچاله را ایجاد کرده) تا هفت برابر جرم خورشید برآورد شده است، این تپ نوری تنها می تواند توسط سیاهچاله ای که با سرعت بسیار زیاد می چرخد فرستاده شود.
برای یافتن مکانیسم فیزیکی که به گسیل این تپ ها - و نیز به نوسان آرام ترِ "شبه دوره ای" quasi-periodic oscillation یا QPO - در قرص های برافزایشی اطراف سیاهچاله ها و ستارگان نوترونی می انجامد، بررسی های بیشتری نیاز است.

واژه نامه:
GRO J1655-40 - Black Hole - flickering - quasi-periodic oscillation - QPO - accretion disk - neutron star

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه