از خرطوم تا حباب!

خوشه های ستاره ای، سحابی های درخشان و ابرهای تاریک غبار در قیفاووس، این صورت فلکی شاهانه ی آسمان نیم کره ی شمالی به فراوانی یافت می شوند و می توانید آن ها را با جزئیات شگفت انگیز در این نمای گسترده ی آسمان دنبال کنید، نمایی که یک ترکیب موزائیکی از عکس های تلسکوپی است و حدود 17 درجه از آسمان را در بر گرفته است.
از سمت چپ و پایین که شروع کنیم، سحابی نشری بزرگ IC 1396  را می بینیم. این سحابی با صدها سال نوری پهنا، حدود 3,000 سال نوری از ما فاصله دارد. علامت مشخصه ی آن، یک شکل تاریک و پیچ خورده و پیچک مانند در آن است که به نام "خرطوم فیل" معروف شده. نزدیک به بالای میانه ی تصویر، سحابی درخشان NGC 7380 با یک خوشه ی ستاره ای در آن دیده می شود. سمت راست بالاتر NGC 7635 (سحابی حباب) و خوشه ی ستاره ای M52 را می بینیم. نگارش دیگر این تصویر با شرح مشخصات اجرام درونش را در پایان همین مطلب ببینید.
بسیاری از اجرامی که در تصویرمشخص شده اند، در نگارش دوم کاتالوگ شارپلس (Sh2) و کاتالوگ سحابی های تاریک بارنارد (B) ثبت شده اند. علاوه بر مناطق تشکیل ستاره، این مراکز نشان دهنده ی مجتمع ابرهای غول پیکر مولکولی در منطقه نیز هستند.

واژه نامه:
Cepheus - Star cluster - Elephant's Trunk - NGC 7380 - NGC 7635 - Bubble Nebula - M52 - Sharpless catalog - Sh2 - Barnard catalog - dark nebula - star formation - molecular cloud

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه