بقایای ابرنواختر بادبان

صفحه ی کهکشان راه شیری از درون این نمای پیچیده و زیبای آسمانی می گذرد.
در لبه ی شمال غربی صورت فلکی بادبان، یک شکل موزائیکی چهار تکه دیده می شود که بیش از 10 درجه گستردگی دارد و بر رشته های گداخته ی روشنِ بازمانده از ابرنواختر بادبان متمرکز شده، ابری در حال گسترش که از انفجار یک ستاره ی سنگین به وجود آمده. نور انفجار ابرنواختری که بازمانده های "بادبان" را بر جای گذاشت، حدود 11,000 سال پیش به زمین رسید. این رویداد فاجعه بار کیهانی علاوه بر توده های رشته ی گاز گداخته (افروزه)، یک هسته ی ستاره ای چرخان فوق العاده چگال نیز بر جای گذاشت: "تپ اختر (پولسار) بادبان".
بازمانده های بادبان در فاصله ی نزدیک به 800 سال نوری از ما و احتمالن در میان بقایای یک ابرنواختر قدیمی تر به نام سحابی گام (GUM) واقع شده.

واژه نامه: Vela - Supernova - Milky Way Galaxy - glowing filament - stellar core - Vela Pulsar - Gum Nebula

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه