دنیای زارمینا

در فاصله ی 20 سال نوری از زمین و در صورت فلکی ترازو (میزان)، ستاره ی کوتوله ی سرخی به نامGliese 581 واقع شده که در سال های اخیر مورد بررسی های بسیارِ اخترشناسان قرار گرفته است. تلسکوپ های زمینی نشانه ها و سیگنال هایی دریافت کرده اند که خبر از وجود چندین سیاره در حال گردش به دور این خورشیدِ خنک می دهند. دستکم دو تای این سیارات، در نزدیکی منطقه ی "زیست پذیر" منظومه واقع شده؛ منطقه ای که در آن، سیاره ای شبیه به زمین می تواند "آب مایع" بر سطحش داشته باشد.
اکنون گروهی به سرپرستی استیون ووگ (Vogt) از رصدخانه ی دانشگاه کالیفرنیا (UCO Lick)، و پل باتلر (بنیاد کارنگی DTM)، خبر از کشف سیاره ای دیگر می دهند، و این یکی دقیقن درون منطقه ی زیست پذیرِ منظومه. بر پایه ی داده های [گرد آمده در] 11 سال گذشته، سیاره ی کشف شده، نخستین سیاره ی "بالقوه قابل زندگی" در اطراف یک ستاره ی بسیار نزدیک است.
در این تصویر هنریِ خیالی که از فضای درونی همین سامانه ی سیاره ایِ فراخورشیدی کشیده شده، سیاره ی Gliese 581g را می بینیم که البته Vogt به یاد همسرش آن را "دنیای زارمینا" می خواند.
طبق داده ها، این سیاره یک مدار دایره ای 37 روزه دارد. شعاع مداری آن تنها 0.15 واحد نجومی [AU، یکای نجومی، برابر با فاصله ی زمین تا خورشید، حدود 150 میلیون کیلومتر - م] و جرم آن 3.1 جرم زمین می باشد. بر اساس دیگر برآوردهای این مدل سازی، شعاع سیاره 1.5 و نیروی گرانش سطحی آن، 1.1 تا 1.7 واحد (یکای) زمینی است.
یافتن یک سیاره ی قابل زندگی آن هم به این نزدیکی، احتمال وجود سیارات مشابه بسیاری در سراسر کهکشان راه شیری را پیش می کشد.

واژه نامه:
Libra - Gliese 581 - habitable zone - planet - habitable - exoplanetary system - Gliese 581g - Zarmina's World - AU - radius - gravity - Earth units - Milky Way galaxy

منبع: antwrp.gsfc.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه