مقابله دو غول با خورشید

اواخر ماه سپتامبر، دو سیاره در آسمان زمین، در مقابله با خورشید قرار گرفتند: مشتری و اورانوس. فاصله ی این دو از زمین به ترتیب 33 دقیقه ی نوری و 2.65 ساعت نوری بود و هر دو هدف های خوبی برای رصدگران با تلسکوپ بودند.
تصویر امروز که در 27 سپتامبر ثبت شده، ترکیبی خوب از چند نوردهی پشت سر هم است که هر دو سیاره ی غول گازی را با قمرهای روشنشان در یک خط کیهانی نشان می دهد.
قرص کم نور و متمایل به سبزِ سیاره ی اورانوس نزدیک گوشه ی چپ، بالای تصویر دیده می شود. از 5 قمر بزرگ ترِ این سیاره ی کج و "یک وری"، دو تا را می توان بالا و سمت چپ آن دید. هر دو قمر توسط اخترشناس سده ی 18 بریتانیایی، سر ویلیام هرشل کشف شده و سپس از روی شخصیت های نمایشنامه ی "رویای نیمه شب تابستان" شکسپیر نامگذاری شدند: "آبرون"، دورترین در سمت چپ و "تیتانیا" قمر نزدیک تر.
در سمت راستِ عکس، غول گازیِ مشتری خودنمایی می کند که با هر چهار قمر گالیله ایش در یک خط واقع شده: دورترین آنها "کالیستو" است که با "اروپا" و "یو" همه سمت چپ قرار دارند و "گانیمد" نیز به تنهایی سمت راست دیده می شود.

واژه نامه:

Planet - Opposition - Jupiter - Uranus - gas giant - tilted planet - Sir William Herschel - A Midsummer Night's Dream - Oberon - Titania - Galilean satellites - Callisto - Europa - Io - Ganymede

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه