ماه می لرزد و می لرزد

چرا ماه اینقدر می لرزد؟
بازتحلیل های تازه از داده های لرزه نگارهایی که توسط ماه نشین آپولو روی ماه نصب شده بود، تعداد قابل توجهی "ماه لرزه" را در ژرفای 30 کیلومتری از سطح آن نشان میدهد. در واقع، در میان داده های ثبت شده بین 1972 تا 1977، 28 ماه لرزه به چشم می خورد. قدرت این لرزه ها به حدی بود که نه تنها ابزار لرزه نگاری را تکان می داد بلکه صخره های محکم ماه نیز تا چندین دقیقه می‌لرزیدند، بسیار طولانی تر از لرزش سنگ های نرم و سست روی زمین.
دلیل روی دادن ماه لرزه ها هنوز ناشناخته است، یک نظریه می گوید رانش و جابجایی در دهانه های ماه باعث ایجاد آنها می‌شود. منبع لرزه ها هر چه باشد، ساختمان هایی که در آینده بر روی ماه ساخته می شود باید [به حد کافی مقاوم ساخته شود تا] تاب و تحمل تکان های پی در پی را داشته باشند.
در این تصویر که متعلق به سال 1969 است، فضانورد آپولو 11، "باز آلدرین" را می بینیم که کنار لرزه نگاری که تازه روی ماه مستقر شده ایستاده و در حال نگاه کردن به ماژول ماه نشین (بخشی از سفینه) پشت سرش می باشد.

واژه نامه:
Moonquakes - seismometer - Apollo - landslide - crater - astronaut - Buzz Aldrin

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه