شبح میراخ

شبح میراخ واقعن چندان هم به ترسناکیِ یک شبح نیست. در واقع، شبح میراخ تنها یک کهکشان کم نور و تیره و کاملن شناخته شده برای ستاره شناسان است که تصادفن در راستای خط دیدِ ستاره ی پرنورِ Mirach (شکم ماهی، بطن الحوت) واقع شده. میراخ که در مرکز این تصویر دیده می شود، به نام "بتای زن در زنجیر" یا بتای آندرومدا نیز شناخته می شود. این ستاره که در فاصله ی 200 سال نوری از زمین قرار گرفته، یک غول سرخ با دمای کمتر از خورشید ولی بسیار بزرگ تر و ذاتن بسیار درخشان تر از آن است.
در بیشتر تصاویر تلسکوپی، پرتو نور و شعاع هایی که در اثر پراشِ نور ستاره به وجود می آیند، باعث پنهان شدن اجرامِ نزدیک به آن می شوند و موجب می شوند این کهکشان کم نور، همچون بازتاب داخلی و شبح گونه از نور ِتقریبن فراگیرِ ستاره در تصویر دیده شود.
این کهکشان که NGC 404 نیز خوانده می شود، در حدود 10 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و در این تصویرِ واضح، درست بالا و سمت راستِ ستاره ی میراخ (فاصله ی در حدود 7 دقیقه ی قوسی) دیده می شود.

واژه نامه:
ghost - Mirach's Ghost - galaxy - Mirach - Beta Andromedae - red giant - diffraction - NGC 404

2 دیدگاه شما:

پریسا

الاااهی بگردم که شما هم دیگه از تنوین در نوشته هاتون استفاده نمی کنید
واقعن! !احتمن!! احیانن!! جدن!
البته خود این کلمات هم عربی هستند و برای من غیر قابل تحمل ولی حداقل از اون شکل و شمایل زشته عربی میاد بیرون

یک ستاره در هفت آسمان

راستش پریسابانو
تا جایی که ممکنه سعی می کنم از این جور واژه ها استفاده نکنم ولی اگه مجبور شدم هم سعی می کنم شکل فارسی شده (به زعم خودم) بهشون بدم.
اصلن هم مطمئن نیستم که کارم درست باشه. کسی مثل شما باید نظر بده نه من.

بگذریم که عده ای دارن حتی واژگان فارسی رو هم تنوین دار می کنن: خواهشاً!!

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه