کشف آب یخزده زیر سطح ماه

آیا در ماه آنقدر آب هست که بتواند فضانوردان آینده را زنده نگهدارد؟
اگر قرار باشد ماه به یکی از پایگاه های آینده ی بشر در فضا تبدیل شود، پاسخ به این پرسش مهم خواهد بود.
سال گذشته، دانشمندان برای فهمبدن این موضوع، فضاپیمای ماه گردِ LCROSS را به یکی از دهانه های نزدیک قطب جنوب ماه که همیشه در سایه است، کوبیدند (دهانه ی کبوس: Cabeus). غباری که در اثر این برخورد در آسمان پخش شد مورد بررسی و تحلیل دانشمندان قرار گرفت و تازه ترین نتایج این بررسی ها، مقدار بیشتری آب، چه بسا تا 6 درصد بیشتر نسبت به آنچه پیشتر تصور می شد را نشان می دهد. علاوه بر این، ابزاری بر روی فضاپیمای دیگری به نام LRO که نوترون ها را اندازه می گیرد، نشان داده که ممکن است مقادیر زیادی آب یخزده در زیر پهنه های وسیع تری از ماه (که بیشترشان همیشه هم در سایه نیستند)، پنهان شده باشد.
در تصویر امروز که توسط LRO و "در رنگ کاذب" تهیه شده، مناطق به رنگ آبی، خاک نسبتن غنی از هیدروژن را نشان می دهد، هیدروژنی که احتمالن متعلق به آب یخ زده ی زیر سطح است. در مقابل، نواحی سرخ رنگ احتمالن نشان دهنده ی خاک خشک است. قطب جنوب ماه نیز به شکل دیجیتالی و با علامتی در تصویر مشخص شده. هنوز معلوم نیست بلورهای یخ تا چه ژرفایی از این سطوح نفوذ کرده اند، همچنین میزان دشواریِ استخراج این بلورها و پالودن و تصفیه ی آنها به "آب آشامیدنی" نیز نکته ایست که هنوز چیزی از آن نمی دانیم.

عکاسی رنگ کاذب:
در عكاسي رنگي كاذب(Flase–ColourPhotography) از افزودن رنگ ها براي آشكار ساختن اطلاعاتي استفاده مي شود كه در حالت عادي قابل رؤيت نيستند. عكس هاي معمولي تصاوير را همانگونه كه مي بينيم، با رنگ هاي موجود در طيف نشان مي دهند. اما براي مثال فيلم فروسرخ تصاويري را ثبت مي كند كه آنها را نمي توانيم ببينيم. اين فيلم به تابش الكترومغناطيس حساس است كه وراي انتهاي قرمز طيف نور مريي قرار دارد. از عكسبرداري رنگي كاذب همچنين براي تاكيد بر روي اطلاعات موجود در تصوير از طريق تغيير رنگ ها استفاده مي شود. براي مثال عكس هاي ميكروسكوپي كه با ميكروسكوپ الكتروني تهيه مي شوند تك رنگ هستند و از رنگ كاذب مي توان براي جداسازي و نمايش جزئيات استفاده كرد. (منبع)

واژه نامه:
water - moon - outpost - LCROSS - crater - South Pole - Cabeus crater - LRO - neutron - lunar - frozen water - false-color - hydrogen - sub-surface - ice crystal - mine - drinking water

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه