آتشفشان زیر کهکشان

این پدیده را در جزیره ی ریونیون، صرفن به عنوان "آتشفشان" می شناسند. ولی برای دیگران به نام " Piton de la Fournaise" شناخته می شود که ترجمه ی فرانسوی "قله ی کوره" است. این آتشفشان، یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است. ماه گذشته، فعالیت تازه ی آتشفشان مزبور با فوران بمب های آتشفشانی (توده های گدازه ی داغ) به بزرگی 10 متر از چندین مجرا آغاز شد. تصویر امروز فوران اخیر را در برابر آسمان پرستاره نشان می دهد به گونه ای که انگار زیرِ فشارِ کمانِ کهکشان راه شیری قرار گرفته.
خوشه ی باز ستاره ای پروین را می توان در پس زمینه دید. همین طور صورت فلکی جبار، پرنورترین ستاره ی آسمان "سیروس" یا شعرای یمانی، و دو کهکشان همسایه، ابرهای کوچک و بزرگ ماژلانی را نیز می بینیم. (می توانید پیدایشان کنید؟)
قله ی کوره در سال 2006 تا چند ماه فوران کرد. در سال های 2007 و 2008 نیز به مدت چند روز و نیز در ژانویه ی 2010 فعالیت داشت. هیچ کس نمی داند فوران کنونی تا کی ادامه خواهد داشت و فوران بعدی کی آغاز خواهد شد.

واژه نامه:
Milky Way - Peak of the Furnace - Reunion Island - Volcano - Piton de la Fournaise - eruption - lava bombs - vent - Pleiades - open star cluster - Orion - Sirius - Magellanic Cloud

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه