آنچه در مرکز قنطورس آ می گذرد

آمیزه ای خارق العاده از خوشه های ستارگان آبی و جوان، ابرهای گازی درخشان غول پیکر، و رگه های تاریک و پرابهت غبار، ناحیه ی مرکزی کهکشان فعال "قنطورس آ" را در بر گرفته.

این تصویر موزائیکی توسط تلسکوپ فضایی هابل در رنگ های آبی، سبز، و سرخ گرفته شده و سپس برای نمایش این آشوب کیهانی، در رنگ های طبیعی پرداخته شده است. همچنین تصاویر فروسرخِ هابل، سیاهچاله ای به سنگینی یک میلیارد برابر خورشید را در مرکز این منطقه ی فعال نشان می دهد که قرص های پنهان (در نور مرئی) از ماده به شکل مارپیچ در حال فروریختن درون آنند. به نظر می رسد خود قنطورس آ از برخورد دو کهکشان به وجود آمده و این مواد و خرده ریزهای باقی مانده از برخورد هستند که به طور پیوسته در حال بلعیده شدن توسط سیاهچاله اند.
اخترشناسان بر این باورند که چنین سیاهچاله هایی، همچون یک موتور مرکزی، موجب تابش پرتوهای رادیویی، پرتو ایکس و پرتو گاما از قنطورس آ و دیگر کهکشان های فعال می شوند. ولی قنطورس آ به عنوان یک کهکشان فعال، به ما نزدیک است؛ تنها 10 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد و آزمایشگاهی نسبتن مناسب و راحت برای آزمایش این چشمه های پرقدرت انرژی می باشد.

واژه نامه:
star clusters - glowing gas cloud - dust lane - active galaxy - Centaurus A - Hubble Space Telescope - cosmic maelstrom - Infrared - black hole - collision - central engine - radio - X-ray - gamma-ray

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه