سحابی های صلیب شمالی

در این نمای گسترده ی آسمان، منطقه ای زیبا و شلوغ از سحابی هایی را می بینیم که در طول صفحه ی کهکشان راه شیری پخش شده اند.
تصویر، ابرهای غبار کیهانی را در ناحیه ای به گستردگی 25 در 25 درجه در مرکز "صلیب شمالی" (صورتک (الگوی ستارگان یا Asterism) معروف صورت فلکی ماکیان (دجاجه)) نشان می دهد. ستاره ی ابَرغول داغ و پرنور دنب در بالای صلیب، صدر (صدرالدجاجه) نزدیک مرکز، و ستاره ی زیبای آلبیرو (منقار دجاجه) نیز در گوشه ی تصویر و بر روی قُطر دیده می شود. نقشه ی همه ی این ویژگی ها که  مورد علاقه ی تورهای رصدی نیز هستند، به اضافه ی سحابی های نشری آمریکای شمالی و پلیکان، سحابی پروانه (IC 1318)، و سحابی های هلال و پرده را در تصویر پایین می توانید ببینید.
سحابی شمالی تاریک گونی زغال توسط نور ابرهای درخشان میان ستاره ای و میدان های شلوغ پرستاره مشخص شده است. این سحابی بخشی از ابرهای غبار تاریک است که "شکاف بزرگ" یا Great Rift را در کهکشان راه شیری به وجود آورده اند.
همه ی این ابرها و سحابی های صلیب شمالی در فاصله ی 2,000 سال نوری از ما و نیز همراه با خورشید خودمان، در یکی از بازوهای مارپیچی کهکشان، به نام بازوی شکارچی (جبار) قرار دارند.

واژه نامه:
Northern Cross - Milky Way Galaxy - asterism - Cygnus - supergiant - Deneb - Sadr - Albireo - North America - Pelican - Butterfly Nebula - IC 1318 - Crescent - Veil - nebula - interstellar cloud - star field - Coal Sack - Great Rift - Orion spiral arm

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه