این چیزیست که در نزدیکی یک سیاهچاله می بینید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اگر یکراست به سوی یک سیاهچاله بروید چه خواهید دید؟ تصویر امروز یک نمای پدید آمده توسط رایانه است که شگفتی هایی که خواهید دید را نشان می دهد.
نیروی گرانش سیاهچاله آن چنان نیرومند است که حتی نور هم به سمت آن "خم" می شود و باعث پیچیدگی ها و اعوجاج های غیرمعمول دیداری (بصری) می گردد. هر ستاره در قالب عادیش، دستکم دو تصویر در اطراف سیاهچاله خواهد داشت - در هر سمت سیاهچاله یکی.
نزدیک سیاهچاله، تمام آسمان را می توانید ببینید - نوری که از همه ی جهات (ِ آسمان) می آید، خم می شود و به چشم شما می رسد (و باعث می شود شما آن سمت از آسمان را ببینید).
نقشه ی پس زمینه ی اصلی در این عکس، متعلق به پروژه ی نقشه بردار فروسرخ آسمان، 2MASS است، به همراه ستارگانی از فهرست "هنری دراپر" که بعدا به تصویر افزوده شده اند.
باور بر این است که سیاهچاله ها چگالترین حالت ماده هستند، و شواهد غیر مستقیم از وجود آنها در سامانه های ستاره ای دوتایی و نیز در مرکز خوشه های کروی، کهکشان ها و اختروَش ها (کوازارها) وجود دارد.
سه تصویر همراه با توضیح:
عکس نخست، اثر هنری شگفت انگیز آلن ریازوئلو از یک سیاهچاله در ژرفای فضاست. این تصویر نشان می دهد که چگونه نور در اطراف یک سیاهچاله خم می شود. حلقه های آبی کمرنگ، نشان دهنده ی دو تصویر آینه ای از ابر ماژلانی کوچک است. حلقه های سرخابی، دو تصویر از ستارگان آلفا و بتای قنطورس را نشان می دهند. حلقه های زرد هم دو تصویر از گامای چلیپا هستند (ستاره ای سرخ، بالاترین ستاره ی صورت فلکی صلیب جنوبی). دو تصویر از ستاره ی سهیل (آلفای شاه تخته) نیز با حلقه های سفید نشان داده شده. تصویر دومِ ستاره ی شباهنگ را هم سمت چپ سیاهچاله می بینید (حلقه ی قهوه ای). تصویر اصلی این ستاره توسط سیاهچاله از چارچوب خارج شده است.
عکس دوم، تصویر شبح مانند از ستاره ی HD 49359 است، که در لبه ی سیاهچاله و با دایره ی سبز مشخص شده.
عکس سوم نیز تصویر اصلی بدون سیاهچاله است. ابر ماژلانی در پایین تصویر دیده می شود. سیاهچاله ی فرضی که این اعوجاج ها را به وجود آورد، بالای آن درون دایره ی سفید قرار گرفته شد.

واژه نامه:
black hole - gravity - visual distortion - 2MASS - infrared - Henry Draper - binary system - globular cluster - galaxy - quasars

منبع: dailymail و apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه