گلوله آتشین بر فراز کوه های ایران

این گلوله ی آتشین بسیار درخشان، در دل آسمان صاف و سرد سپیده دم سه شنبه، بر فراز کوه های کرکس در مرکز ایران و در زمان نزدیک به اوج بارش شهابی سالانه ی جوزایی مشاهده شد. عکاس برای ثبت لحظه ی گذر شهاب و نیز نمای آسمان شب زمستانی، دوربین را روی سه پایه قرار داده و دهانه ی شاتر آن را نیز تا حدود 1.5 دقیقه باز نگهداشته است. در طی این مدت، ستارگان پرشمار آسمان نیز با حرکت آهسته شان، رد کمانی شکل کوتاهی به جای گذاشته اند که بازتابی است از چرخش سیاره ی زمین به دور محورش.
زمان گذر این تیر شهاب کوتاه بود. در هنگام عبور رنگش تغییر کرده و چرخه ای از گاز داغ و درخشان سرخ رنگ نیز نزدیک میانه ی مسیرش به جای گذاشته است.
نور یکنواخت چراغ های شهرِ آن سوی کوه ها، آن ها را در حالت "ضدنور" (silhouette) قرار داده و به صورت یکدست تیره دیده می‌شوند.

واژه نامه:
fireball - meteor - Karakas Mountains - Iran - Geminid Meteor Shower - tripod - shutter - glowing gas - silhouette

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه