سیاره ما در زمان خورشیدگرفتگی اینگونه است

این، سیمای کره ی زمین در طی یک خورشیدگرفتگی است.
سایه ی ماه بخشی از سطح زمین را تاریک کرده است، سایه ای که با سرعتی نزدیک به 2000 کیلومتر در ساعت، از روی زمین می گذرد. تنها ساکنان مناطق نزدیک مرکز این دایره ی تاریک هستند که خورشیدگرفتگی را به صورت کلی و کامل می بینند. ساکنان بقیه ی نقاط دایره، خورشیدگرفتگی را به شکل جزیی می بینند و از دید آنها تنها بخشی از خورشید توسط ماه، به تاریکی می گراید. این منظره ی تماشایی مربوط به خورشیدگرفتگی 11 اوت 1999 است و یکی از آخرین تصاویری است که از ایستگاه فضایی میر به ثبت رسید. تصور می شود دو نقطه ی روشنی که بالا، سمت چپ تصویر به چشم می خورند، سیاره های مشتری و کیوان باشند.
ایستگاه میر در سال 2001 از مدار خارج شد و به شکلی کنترل شده به سمت زمین برگشت.

واژه نامه:
Eclipse - Earth - solar eclipse - Moon - shadow - total solar eclipse - partial eclipse - Sun - Mir space station - Jupiter - Saturn

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه