جواهری در آسمان جنوب

خوشه ی ستاره ای کروی 47 توکانا یکی از جواهرات آسمان نیم کره ی جنوبی است. این خوشه که با نام NGC 104 نیز شناخته می شود، به همراه تقریبن 200 خوشه ی کروی دیگر در هاله ی کهکشان راه شیری سرگردان است و پس از خوشه ی امگا سنتوری، دومین خوشه ی درخشان در آسمان سیاره ی زمین می باشد. فاصله اش از زمین در حدود 13,000 سال نوری بوده و با چشم غیرمسلح نیز می توان آن را در کنار ابر ماژلانی کوچک در صورت فلکی توکان تماشا کرد.
این خوشه ی فشرده از چندین میلیون ستاره آن هم تنها در فضایی به گستردگی حدود 120 سال نوری تشکیل شده. در تصاویر تلسکوپی واضح، ستارگان غول سرخ در حاشیه ی خوشه را به راحتی می توان به شکل ستارگانی زردرنگ تشخیص داد.
خوشه ی ستاره ای کروی 47 توکانا (47 Tuc) همچنین منزلگاه سامانه های ستاره ای دوتایی شگفت انگیز پرتو ایکس است.

واژه نامه:
Globular Star Cluster - 47 Tuc - 47 Tucanae - NGC 104 - halo - Milky Way Galaxy - Omega Centauri - Small Magellanic Cloud - Toucan - x-ray - binary star system

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه