سرفه های پیش از مرگ

اخترشناسانی که به کمک تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا، آسمان را در جستجوی سیاهچاله ها می کاویدند، ستاره ای یافته اند که به جای انفجار و راه انداختن صدای مهیب، در حال مرگ با سرفه و ناله است!
در این تصویر که یک هنرمند ارایه داده، پوسته ی خارجی ناشی از گاز و غبار که چند صد سال پیش از ستاره فوران کرده و بیرون زده است، ابرنواختر را در درونش پنهان کرده است.
یک ابرنواختر (حاصل از مرگ ستاره) ابتدا رو به بیرون منفجر می شود، سپس در خود فرو ریخته و فشرده می شود و یک گوی سرد و بی نهایت چگال را به وجود می آورد. نتیجه ی پایانی نیز، گاه یک ستاره ی نوترونی است و گاه یک سیاهچاله.
ستاره شناسانی که برای یافتن سیاهچاله ها آسمان را می کاویدند، ابرنواختری غول آسا یافتند که در دل غبار خود پنهان شده بود.
اخترشناسان ابتدا در اوت سال 2007، به کمک تلسکوپ اسپیتزر، این ابرنواختر را در یک کهکشان در حدود 3 میلیارد سال نوری آنسوتر از زمین کشف کرده بودند. آنها مشاهده کردند که گرمای ناشی از این جرم پس از 6 ماه، یعنی در اوایل مارس 2008 رو به افول گذاشت و از بین رفت. همین باعث شد نتیجه بگیرند که این جرم احتمالن یک برنواختر است؛  نحوه ی جذب انرژی و نیز پراکندگی و اتلاف گرما توسط آن هم، اشاره ای ضمنی به این نکته داشت که جرم توسط غبار احاطه شده است.
باور بر این است که این رویداد شگرف، که اخترشناسان برای نخستین بار نمونه ای از آن را مشاهده کرده اند، بیشتر در دوران آغازین کیهان رایج بوده است. کشف آن در کهکشانی دوردست می تواند ما را به کشف احتمالی درخشان ترین سامانه های ستاره ای در کهکشان خودمان رهنمون شود.

واژه نامه:
black hole - supernova - neutron star - Spitzer Space Telescope - galaxy - Milky Way

منبع: dailymail

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه