کهکشانی که می روید!

کهکشان شما چگونه رشد می کند؟
کاملن بر خلاف یک کهکشان معمولی، این یکی برای رشد نیاز به آبیاری دارد! در این تصویر باغچه ای تقریبن 30 متری در پناهگاه زیستی باغ های صلح Paleaku در Kona، هاوایی آمریکا را می بینید که با طراحی دقیقش، نقشه ای نسبتن درست از کهکشان راه شیری خودمان ارایه داده است.
گیاهان گوناگون آن، ستارگان و خوشه های کروی و حتی سحابی ها را مجسم کرده اند. بیشتر ستارگان درخشانی که در آسمان شب های زمین دیده می شوند نیز با برگ هایی که دور محل نمادین خورشید روییده نشان داده شده اند. ردیف های گیاهان، نمادِ بازوهای کهکشانمان هستند، از جمله بازوی شکارچی (جبار) که ما و خورشید در آن قرار گرفته ایم، بازوی جذاب کمان (قوس)، و بازوی کمتر مطرح شده ی "گونیا".
میله ی کوچک مرکزی کهکشان [به شکل باغچه ای کوچک] نشان داده شده. در میان آن نیز فواره ای ساخته اند که نمادیست از سیاهچاله ی مرکزی کهکشان. عجب بهره وری ستاره گونی از فضا شده!

واژه نامه:
Kona - Galaxy Garden - Paleaku Peace Gardens Sanctuary - star - globular cluster - nebula - Sun - Plant - Orion Arm - Sagittarius Arm - Norma Arm - bar - black hole

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه