توفان کیوان به کجا رسید؟

اواخر سال گذشته، توفانی تازه و فوق العاده روشن در نیم کره ی شمالی سیاره ی کیوان (زحل) به پا شد (خبرش را این جا بخوانید). ابتدا این ستاره شناسان آماتور بودند که در اوایل دسامبر آن را کشف کردند؛ در آن هنگام، این غول گازیِ حلقه دار در آسمان بامدادی و پیش از سر زدن خورشید طلوع می کرد.
فضاپیمای کیوان گَرد کاسینی در 24 دسامبر توانست صحنه ی این آشوب پیچیده را از نزدیک (1.8 میلیون کیلومتری) ثبت کند. با گذشت زمان، این توفان بیشتر در طول جغرافیایی گسترش یافته و اینک به دور سیاره کشیده شده. (تصویر پایین)
حلقه های نازک کیوان نیز از این سر تا آن سر این نمای فضایی دیده می شوند که [به صورت خطی]، تصویر را به دو نیم کرده اند و سایه هایی پهن بر سطح نیم کره ی جنوبی آن انداخته اند.
 نوار سفید نیمه ی بالایی سیاره، همان توفان است که در جهت طول جغرافیایی گسترده شده است.

واژه نامه:
Saturn - Storm - gas giant - Cassini - disturbance - longitude - planet - rings

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه