سه گوهر تابناک کمربند شکارچی

در این نمای باشکوه کیهانی، سه ستاره ی تابناک و آبی رنگِ "نطاق" - ستاره ی زتای صورت فلکی شکارچی (جبار)، "نیام" (نظام، اپسیلون شکارچی) و "منطقه" (دلتای شکارچی) به ترتیب از شرق به غرب (چپ به راست در راستای قطر) دیده می شوند.
این سه اَبَرغول آبی که کمربند شکارچی را تشکیل می دهند، داغ تر و بسیار سنگین تر از خورشیدند. فاصله ی آن ها از زمین 1,500 سال نوری بوده و از دل ابرهای میان ستاره ای معروف شکارچی به وجود آمده اند.
در واقع، ابرهای گاز و غبار شناور در این ناحیه، شکل هایی چشم نواز و به غایت آشنا دارند؛ از جمله سحابی تاریک کله اسبی و سحابی شعله نزدیک نطاق در پایین، سمت چپ. خود سحابی مشهور شکارچی نیز در ته این میدان رنگارنگ ستاره ای واقع شده است.
این عکس خوش طرحِ موزاییکی دو تکه، دسامبر گذشته با استفاده از یک دوربین دیجیتالِ تصحیح شده ی SLR و یک تلسکوپ کوچک گرفته شد و حدود 4 درجه از آسمان را در بر دارد.

واژه نامه:
Alnitak - Alnilam - Mintaka - Belt of Orion - supergiant - Sun - Orion - interstellar cloud - Horsehead Nebula - Flame Nebula - Orion Nebula - SLR 

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه