حلقه ی سرخ اسرارآمیز

دلیل ایجاد این نوار مواج و زیبا از بقایای ابرنواختر SNR 0509-67.5 چیست؟
تلسکوپ فضایی هابل یک بار در سال 2006 و بار دیگر در اواخر سال گذشته، عکس هایی با جزییات بی سابقه از این نوارها به همراه سحابی بزرگ تر، گرفت. رنگ سرخ آن به کمک یکی از فیلترهای هابل که تنها نور تابیده از هیدروژن پرانرژی را می گذراند ثبت شده. هنوز علت دقیق موجدار بودن نوارها را نمی دانیم ولی بر پایه ی دو فرضیه ی اولیه، این موج ها می تواند در اثر اختلاف در چگالی گازهای موجود در محیط میان ستاره ای (گاز خارج شده از ستاره و گاز بیرون از ستاره که مورد ضربه‌ی انفجار قرار گرفته) به وجود آمده باشد.
دلیل ایجاد پوسته ی حلقه ای سرخ و درخشان گسترده تر را بهتر می دانیم که با توجه به سرعت گسترش و بازتاب نور آن، می تواند مربوط به انفجار ابرنواختری از نوع Ia باشد که در حدود 400 سال پیش رخ داده.
SNR 0509 که در حال حاضر گستردگیش به حدود 23 سال نوری رسیده، 160,000 سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی زرین ماهی و درون ابر بزرگ ماژلانی قرار دارد.
راز بزرگ دیگری نیز در این حلقه ی رو به گسترش وجود دارد: نور انفجار ابرنواختری که آن را به وجود آورده، 400 سال پیش به زمین رسید ولی چرا کسی آن را ندیده؟

واژه نامه:
Red Ribbons - SNR 0509 - supernova remnant - SNR 0509-67.5 - nebula - Hubble - Space Telescope - energetic hydrogen - Type Ia - supernova - dolphinfish - Dorado - Large Magellanic Cloud

منبع: nasa.gov/apod

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه