رقص دوباره با تمپل 1

تاکنون از هیچ ستاره ی دنباله داری، "دو بار" بازدید نشده. بنابراین، عبور بی سابقه ی فضاپیمای Stardust-NeXT از نزدیکی دنباله دار "تمپل 1" در اوایل همین هفته را می توان شانسی منحصر به فرد برای دیدن تغییرات هسته ی یک دنباله دار در گذر زمان برای بشر دانست.
تغییرات هسته ی تمپل 1 به ویژه از این جهت مورد توجه بود که پیشتر در سال 2005، فضاپیمای "برخورد ژرف" (Deep Impact) هنگام عبور از کنار آن، گلوله ای را به سویش شلیک کرده بود (در این باره خوانده بودید: * دیدار با یک دنباله دار از نزدیک ترین فاصله - برخورد گلوله با آن را در این فیلم ببینید).
تصویر بالا، عکسی از دنباله دار تمپل 1 است که فضاپیمای Stardust-NeXT در نزدیکترین فاصله اش از آن گرفته و به روش دیجیتالی وضوحش را بالا بردهاند. بسیاری از ویژگی ها و عوارض سطحی دنباله دار که در تصویر سال 2005 دیده می شد، اینجا نیز به چشم می خورد از جمله گودال ها و دهانه ها، برآمدگی ها، و مناطقِ به ظاهر صافتر. در تصویر متحرک سمت چپ، عبور از کنار دنباله دار به خوبی دیده می شود.
تاکنون نتیجه گیری های قطعی کمی به دست آمده ولی طی چند سال آینده، اخترشناسانِ متخصصِ دنباله دارها و دوران آغازین منظومه ی خورشیدی، به سراغ این تصاویر خواهند رفت تا به پرسش هایی از این دست پاسخ دهند: 
"ترکیب و ساختار تمپل 1 چگونه است؟"، "نقطه ای که در سال 2005 مورد برخورد قرار گرفته بود، اکنون چه شکلی است؟"، و نیز این که "تغییرات ویژگی های کلی دنباله دار به چه ترتیبی است؟"
مقایسه ی گذشته و حالِ نقطه ای که مورد برخورد گلوله قرار گرفته بود (تصویر بزرگ تر)

واژه نامه:
Comet - Tempel 1 - Stardust-NeXT - impactor - Deep Impact - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه